Shekarabi och Alliansen stoppar regeringen – säkrar LOV

Eftersom att det inte finns en majoritet för att stoppa valfriheten inom primärvården är det inte heller stor dramatik att nu regeringen ger Reepalu ett tilläggsdirektiv om att lyfta ur delen om att stoppa privata vårdcentraler ur utredningen. Det blir alltså också i framtiden okej att starta och driva vårdcentraler i hela landet.

Det är den delen som sjukvårdsminister Wikström försökte snabblagstifta om för ett år sedan men där han och regeringen fick backa efter omfattande kritik från en inte oväsentlig instans, nämligen Lagrådet.

När civilminister Shekarabi tog över stafettpinnen i och med utredningsarbetet var vi flera som hoppades på mer parlamentarisk förhandlingsvilja och förståelse för patientens behov av egenmakt. Sannolikt är det det parlamentariska läget snarare än skiftet till ett patientperspektiv som drabbat regeringen, men likväl ett tacksamt valfrihetsbesked.

Nu är det viktigt att fortsätta på den inslagna vägen av att ge långsiktiga spelregler för alla som vill vara med och bidra i sjukvården. För min del får det gärna vara strikt kontrollerat och årliga effektiviseringskrav – bara det gäller för alla utövare oavsett ägarform. Då får också den gemensamt ägda vården en skjuts framåt och det gynnar verkligen alla.

Annonser